Επωνυμία: DIMARWOOD Μ.Ι.Κ.Ε ΑΦΜ: 801254085 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 152792227000


Διευ/ση: ΦΟΙΝΙΚΙΑ - ΜΙΚΡΟ ΑΛΩΝΑΚΙ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΤΚ: 71410 ● Τηλ: 6979978052 ● Email: info@dimarwood.comClick here to view Financial Information of 2019 ● Financial manager: www.zeakis.com